Dnes je 28.09.2020. Stránka načítaná o 16:05.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4036)

P.č. Číslo   Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
1 308523-2019 Obec Prietrž, 906 11 Prietrž 126 Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. dohoda o vyplňovacom práve k b   01.08.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 ZSE16_034 Obec Prietrž Nadačný fond ZSE v Nadácii Pontis Grant na projekt Šikovný škôlk 599.99 14.03.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 Obec Prietrž Katarína Babinská Kúpna zmluva na pozemok   14.07.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 Martina Sládečková, J. Fándlyho 2639/2, Senica Obec Prietrž Dodatok ku kúpnej zmluve zo dň   24.04.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
5 26180 Obec Prietrž Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytnutie účelovej dotácie 2000.- € 16.03.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
6 Obec Prietrž Markíza-Slovakia,spol.s.r.o. Distribúcia lineárneho obsahu   29.03.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 1/2018 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi v Prietrži Obec Prietrž Poskytnutie dotácie na obnovu 2000 23.10.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
8 2/2016 NsP Myjava, Staromyjavská 59, IČO: 00610721 Obec Prietrž Poskytnutie dotácie na nákup o 60 11.04.2016 Zmluva   Kompletné informácie
9 Obec Prietrž, 906 11 Prietrž 126 Západoslovenská distribučná, a.s. Zriadenie vecných bremien za o 843.- 28.05.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
10 R-mont Ryšavý s.r.o. Obec Prietrž Dodatok ku kúpnej zmluve   18.05.2020 Zmluva Dokument Kompletné informácie
11 9917052713 Obec Prietrž, 906 11 Prietrž 126 Slovak Telekom, a.s. Telefón Panasonuic KX-TG1711 4.90 30.01.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
12 059-2-M/2017 Obec Prietrž Trnavský samosprávny kraj poskytnutie účelovej dotácie 200.- € 22.05.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
13 2190006983 Obec Prietrž, 906 11 Prietrž 126 RadioLAN, spl. s.r.o. Zriadenie internetovej prípojk   21.10.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
14 ROMANDO s.r.o., IČO:36250511 Obec Prietrž Odpredaj pozemku 136.12 04.09.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
15 Černek Ľubomír a Černeková Valéria, Prietrž č.282 Obec Prietrž Kúpna zmluva na časť pozemku 226.38 04.07.2018 Zmluva   Kompletné informácie
16 1624/2015 Obec Prietrž SR-Centrum vedeckotechnických informácií Prevod majetku-notebook, repro   03.12.2015 Zmluva   Kompletné informácie
17 Mesto Senica Obec Prietrž Združenie finančných prostried 167.65 27.03.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
18 2401033930 Obec Prietrž GENERALI poisťovňa Povinné zmluvné poistenie za š 84.60 19.06.2015 Zmluva Dokument Kompletné informácie
19 202833270 Obec Prietrž Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní   12.09.2016 Zmluva Dokument Kompletné informácie
20 Pavol Repta, 906 11 Prietrž 208 Obec Prietrž zámena pozemkov 16.20 01.07.2019 Zmluva Dokument Kompletné informácie
Strana 1/202 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo